Valouwe Natuur

foto door Roel Pannekoek

Welkom op de website van Valouwe Natuur!

 

De Stichting Valouwe Natuur richt zich op de bescherming, het behoud en herstel en de uitbreiding van natuur op de Veluwe. Zij doet dit onder meer door:

 

-het doen van veld- en bureauonderzoek,

-het publiceren van onderzoekresultaten en standpunten in tijdschriften, kranten en digitale media,

-het verzorgen van mondelinge voorlichting in relatie tot de doelstelling in de vorm van interviews en lezingen,

-gevraagd en ongevraagd indienen van zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften,

-en alle overige middelen die de doelstelling dienen.

 

Het werkgebied van Valouwe Natuur omvat de buitengebieden en bebouwde oppervlakte van de Veluwe, inclusief de randen voor zover gelegen in Gelderland zoals globaal begrensd door de Flevolandse oevers van de Veluwerandmeren, de IJssel, de Neder-Rijn en de Utrechtse Heuvelrug.

 

KvK-nummer: 81607024

 

De stichting heeft geen enkel winstoogmerk, ontvangt geen subsidies, wijst het gebruik van fiscale ANBI-faciliteiten af, is financieel aan niets en niemand gebonden, en werkt op basis van giften.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb