Publicaties

 

Vink, J. & J.J. Schröder, 2022. Gaat het goed of slecht met de das in Nederland? Tijdschrift Zoogdier (ingediend)

Hoekstra, J, F. van der Lelie & J.J. Schröder, 2022. Temperatuur in inbouw-nestkasten voor gierzwaluwen. Limosa (ingediend).

Schröder, J.J., 2022. Kwaliteit van ecologische adviesbureaus: aantoonbaar ondermaats met dassen als slachtoffer. Rapport Stichting Valouwe Natuur, 18 pp.

Schröder, J.J., 2022. Waarom één procent meer is dan het lijkt en rechtbanken dat nog niet zien; over het Ornis 1%-criterium bij toetsing van schending Wet Natuurbescherming. ANSER, periodiek Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe, april 2002.

Schröder, J.J., 2022. Beschermingsmaatregelen in het dassenleefgebied Hooge Geest langs de Horloseweg in Harderwijk. Rapport Stichting Valouwe Natuur, 9 pp.

Vink, J. & J.J. Schröder, 2022. Recovery of an isolated badger population in The Netherlands. European Journal of Wildlife Research 68 (47) https://doi.org/10.1007/s10344-022-01596-5 

Schröder, J.J. & J. Vink, 2022. Dassen en de beschikbaarheid van regenwormen. De Levende Natuur 1, 28-31.

Schröder, J.J., 2021. Natuur is meer dan een verdienmodel https://www.change.inc/agri-food/de-natuur-is-meer-dan-een-verdienmodel-37205

Schröder, J.J., 2021. Zonnepanelen zijn ongewenst in het leefgebied van Veluwse dassen. Nieuwe Veluwe 4, 10-11.

Schröder, J.J., 2021. Favoriet dier: Das. Nieuwe Veluwe 2, p. 21.

Vink, J. & J.J. Schröder, 2021. Decline of the number of occupied badger setts in the Veluwe region and its possible causes. Lutra 64 (1), 5-18.

Schröder, J.J., 2021. Regionale Energie Strategie kost onnodig ruimte. https://www.change.inc/energie/res-open-ruimte-35837

Schröder, J.J., 2021. Kunstmest voedt natuurherstel. Tijdschrift Vork 8 (1), 80-87.

Schröder, J.J., 2021. Zwarte Specht habitat en vergunningsvoorwaarden van Camping De Haegehorst. Rapport Stichting Valouwe Natuur, 8 pp.

Schröder, J.J., 2020. Dassenleefgebied rondom Heetkamp te Elspeet, Stichting Valouwe Natuur, Harderwijk, 21 pp.

Schröder, J.J., 2020. Dassenleefgebied en -burcht aan de Horloseweg te Harderwijk, Stichting Valouwe Natuur, Harderwijk, 7 pp.

Schröder et al., 2020. Multi-functional land use is not self-evident for European farmers: a critical review. Frontiers in Environmental Science, September 2020, 10 pp. https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.575466 

Schröder, J.J., 2019. Circular Agriculture: easier said than done. The 31st Francis New Memorial lecture. International Fertiliser Society, Proceedings 834, 23 pp.

Schröder, J.J., 2016. Dassen geen plausible bron van rundertuberculose. Tijdschrift voor Diergeneeskunde 10, 44-46.

Schröder, J.J., 2015. Beïnvloedt ijsbedekking in de Oostzee de aantallen duikeenden in Nederland? Limosa 88, 22-30.

Maak jouw eigen website met JouwWeb