Lezingen

Stichting Valouwe Natuur verzorgt ook lezingen ondersteund door Power Point presentaties. Onderwerpen die daarbij eerder aan bod kwamen:

 

-Nestvoorzieningen voor (gier)zwaluwen

-Dassen op de Veluwe

-Natura 2000 beleid

-Kringlooplandbouw

-Bijensterfte

 

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op (zie onze contact pagina)