Achtergrond van Valouwe Natuur

Initiator van Valouwe Natuur is dr ir Jaap J. Schröder (1957). Hij woont sinds 1976, met een onderbreking van zes jaar, op de Veluwe, maar logeerde al vanaf zijn tweede levensjaar tijdens zomervakanties in de omgeving van Staverden, gemeente Ermelo. Met de jaren raakte hij meer en meer verknocht aan het gebied. Tussen december 1983 en december 2019 is hij werkzaam geweest als agro-ecoloog bij Wageningen Universiteit en Research waar hij zich bezig gehouden heeft met de raakvlakken tussen landbouw, milieu en natuur en daarover uitgebreid publiceerde. Jaap verricht jaarlijks inventarisaties van een dertigtal dassenburchten op de Noordwest-Veluwe in samenwerking met de stichting Das & Boom. Hij maakt daarbij gebruik van infra-rood camera’s. Jaap is erelid van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en was daarvan ruim 25 jaar bestuurslid. Met anderen binnen de Vogelbeschermingswacht is hij nog altijd druk bezig met natuurbescherming, en dan met name in relatie tot negatieve planologische ontwikkelingen. Zij herinneren 'plannenmakers' al ruim 25 jaar bij herhaling, met aandrang en notoire vasthoudendheid aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Natuurbescherming en voorlopers van die wet, meer niet.